Monday, January 5, 2015

பின் அட்டையில் சிரிக்கும் பெண்

பின் அட்டையில் 
சிரிக்கும் பெண்ணை 
எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன் 
என்ற மயக்க உணர்வோடு 
மேலும் ஒரு முறை 
பார்க்கிறேன் 
இன்னும் ஒரு முறை 
சிரிக்கிறாள்

1 comment:

ரூபன் said...

வணக்கம்
கற்பனை அருமையாக உள்ளது பகிர்வுக்கு நன்றி
-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-